Psykiatrins kris (SvD)

https://www.svd.se/psykiatrin-mar-daligt?fbclid=IwAR1cKDu5cnavfSOSK3r_zWQkD6l_6byE76PzQVInGamlzo-y9iSiJ85HZwM

Susanna Popova på Svenska Dagbladets ledarsida 18 dec 2018:

Men det är djupare psykodynamiska kunskaper som behövs för en adekvat bedömning av människors psykiatriska vårdbehov. Så hur kommer det sig att dessa psykoterapeututbildades kunskaper i så låg utsträckning efterfrågas för behandling? Psykodynamisk terapi (PDT) och andra psykoterapier är helt nedprioriterad i och med de nya nationella riktlinjerna.

Kommentarer inaktiverade för Psykiatrins kris (SvD)

Filed under Uncategorized