Psykoanalytiker i Kina

Reportage om kultur och psykodynamisk terapi i Kina, av Ola Wong (SvD, 30 dec 2018). Intervju med psykologen och psykoanalytikern Madeleine Bachner, som arbetar där som handledare.

https://www.svd.se/angest-en-kassako-i-kina-manga-ar-narcissister

”Ibland känner man sig som Freud när han kom till USA. Han sa: ’De vet inte om att vi kommer med pesten!’ och det kanske är så här också, säger hon och skrattar. USA var rationellt och enkelt tidigare, men psykoanalysen gör dem konfunderade och sätter griller i huvudet. Men det finns ett enormt sug efter att utforska sin inre värld, berättar Bachner… Även om Kina inte är en demokrati så är den inre friheten något annat. Det finns ett stort behov av de privata rum man skapar i psykoterapi där man kan tänka och känna fritt, menar Bachner.”

Behövs inloggning till SvD

Kommentarer inaktiverade för Psykoanalytiker i Kina

Filed under Uncategorized

Psykiatrins kris (SvD)

https://www.svd.se/psykiatrin-mar-daligt?fbclid=IwAR1cKDu5cnavfSOSK3r_zWQkD6l_6byE76PzQVInGamlzo-y9iSiJ85HZwM

Susanna Popova på Svenska Dagbladets ledarsida 18 dec 2018:

Men det är djupare psykodynamiska kunskaper som behövs för en adekvat bedömning av människors psykiatriska vårdbehov. Så hur kommer det sig att dessa psykoterapeututbildades kunskaper i så låg utsträckning efterfrågas för behandling? Psykodynamisk terapi (PDT) och andra psykoterapier är helt nedprioriterad i och med de nya nationella riktlinjerna.

Kommentarer inaktiverade för Psykiatrins kris (SvD)

Filed under Uncategorized

Nya turer kring Socialstyrelsens riktlinjer

https://www.psykoterapicentrum.se/arbetsgrupper/overklagande2018.htm

JO har beslutat att utreda Socialstyrelsen – efter anmälan från Psykoterapicentrum. I dagarna, den 18 december 2018, har JO beslutat att påbörja en utredning av Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid depression och ångest. Bakgrunden är den kritik som framförts i anmälan från Psykoterapicentrum, den 14 juni 2018.

Kommentarer inaktiverade för Nya turer kring Socialstyrelsens riktlinjer

Filed under Uncategorized

Nytt nummer av Divan

Divan – tidskrift för kultur och psykoanalys” är inne på sitt 29:e utgivningsår. 2015 utsedd till Årets kulturtidskrift. Aktuellt nummer har tema: Dygd.

Kommentarer inaktiverade för Nytt nummer av Divan

Filed under Uncategorized

Johan Cullberg ser tillbaka. Och framåt

Kommentarer inaktiverade för Johan Cullberg ser tillbaka. Och framåt

Filed under Uncategorized

Springsteen

Bruce Springsteens självbiografi ”Born to run” (Simon & Schuster Ltd, 2016) recenseras av Thomas Svolos i ”The Lacanian Review” (27 Augusti, 2018):

”And, at that point in the book, some 300 pages in, he writes that he sought out counsel from his manager, a friend, who finds a professional for him to see in California, and that he is eventually referred to Wayne Myers, a New York psychoanalyst. He writes that he saw his psychoanalyst for twenty five years: ’The results of my work with Dr. Myers and my debt to him are at the heart of this book.’

At this point, for me, as a reader, this awareness that I have sensed in the book becomes retroactively much clearer—this is a book written from the vantage point of someone who has gone through a long psychoanalytic experience…”

“The Boss” and Psychoanalysis

Kommentarer inaktiverade för Springsteen

Filed under Uncategorized

Psykoanalys för unga

För dig som är över 20 år kan unga vuxna mottagningen nu erbjuda dig psykoanalys
till reducerad kostnad hos en av våra legitimerade psykoterapeuter som vidareutbildar sig till psykoanalytiker.

Du kan söka psykoanalys av samma skäl som psykoterapi, men processen i
psykoanalys intensifieras av att frekvensen är 4-5 gånger i veckan under tre år eller längre.

Mottagningen Unga vuxna erbjuder psykoanalys för reducerad kostnad till personer över 20.

Kommentarer inaktiverade för Psykoanalys för unga

Filed under Uncategorized

Robyn i NY Times

How Robyn, Pop’s Glittery Rebel, Danced Her Way Back From Darkness
(NY Times, 2018-09-21)

Robyn om tiden efter några år i psykoanalys:

“Speeding back up” after this period felt good, but “I can also sometimes miss being really sad, because I was so in tune with my feelings,” Robyn acknowledged. “There’s a closeness to your feelings — it’s special, and maybe a spiritual experience in some way.” The therapy yielded concrete results, too: Her parents, who hadn’t spoken in 20 years, resumed communication. And after two years of separation, she and Max reconciled.

Robyn said she’s out of the darkness, but she doesn’t feel like she “returned.” “I feel like I almost became another person,” she said. “Like the goal wasn’t for me to come back — I really feel like I rearranged my insides in a way. I didn’t know what I even had to go back to. I felt like a lot of things that I believed before were not true anymore.”

Kommentarer inaktiverade för Robyn i NY Times

Filed under Uncategorized

Vad är psykoanalys? Hösten 2018

Ännu en säsong av ”Med psykoanalys från vaggan till graven”. Tema: Tonåren. Svenska psykoanalytiska föreningen (SPAF) arrangerar.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Entré: 80 kr

Här kan du ladda ned programmet (PDF)

Kommentarer inaktiverade för Vad är psykoanalys? Hösten 2018

Filed under Uncategorized

Divanens vara eller icke vara

2 maj 2018

Kommentarer inaktiverade för Divanens vara eller icke vara

Filed under Uncategorized