”What progress we are making. In the Middle Ages they would have burned me. Now they are content with burning my books.” (Brev till Ernest Jones, 1933)

Kommentarer inaktiverade för

Filed under Uncategorized

”All psykisk ohälsa kräver inte sjukvård” (SvD)

”Skapa icke-medicinska centra för människor med psykiska besvär utan psykisk sjukdom. Sjukvården räcker inte till för hela begreppet psykisk ohälsa. Samhället måste mer strukturellt möta upp krisande och stressade människor utanför sjukvården. Kris- och stressreaktioner är oftast inte sjukliga.”

https://www.svd.se/all-psykisk-ohalsa-kraver-inte-sjukvard

Linda van Paaschen, överläkare, specialist i psykiatri, Lunds vuxenpsykiatriska klinik (SvD Debatt, 2019-02-22)

Kommentarer inaktiverade för ”All psykisk ohälsa kräver inte sjukvård” (SvD)

Filed under Uncategorized

Kort och längre

”Når jeg blir spurt om hvorfor jeg valgte ISTDP, pleier jeg å sammenligne det med forskjeller i musikksmak. Jeg er svært glad i alternativ rock og synthpop, som Seigmen, Depeche Mode og The Cure, og kan ha vanskeligheter med å forstå at ikke alle liker denne musikken. Ikke særlig logisk, men sånn er det. På samme måte er jeg neppe 100 prosent rasjonell i preferanse for terapiform. Heldigvis finnes det mange veier til bedring for ulike pasienter…”

Tänkvärt om terapi som ett möte och samarbete mellan två människor. Jonas Sharma-Bakkevig, ISTDP-terapeut, intervjuas av Per Olav Solberg (Psykologtidskriftet, juni 2018).

https://psykologtidsskriftet.no/na/2018/06/framoverlent-og-intens?fbclid=IwAR0uhgmgsGH6J7sdlDBNyT-gRXt6f2MZfEdP1u42JnPWI3RNPWKuYKx-fFo

Kommentarer inaktiverade för Kort och längre

Filed under Uncategorized

Terapitrender

https://www.theguardian.com/science/2016/jan/07/therapy-wars-revenge-of-freud-cognitive-behavioural-therapy

Kommentarer inaktiverade för Terapitrender

Filed under Uncategorized

Det omedvetna

Johan Eriksson, filosof och psykoanalytiker, talar om begreppet & fenomenet ”det omedvetna” enligt Freud. Första delen av planerade tre. På YouTube finns andra kortfilmer med Svenska Psykoanalytiska Föreningen SPAF som avsändare.

Kommentarer inaktiverade för Det omedvetna

Filed under Uncategorized

Murakami och fantasins nederlag

Artikel av psykologen och psykoterapeuten Daniel Sykes, om tidsandan i allmänhet och psykoterapiutbildningar i synnerhet (Psykodynamiskt forum, 6 jan 2019). Många citat av Haruki Murakami, ur boken ”Författare till yrket” (2017). Murakami citeras bl a med:

”Vilken tid man än lever i – och vilket samhällssystem man än befinner sig i – så är fantasin av stor betydelse. En av fantasins motpoler är effektiviteten. […] Det handlar om platser där individen och systemet kan verka fritt, medan de lugnt förhandlar med varandra om den för båda parter mest givande gränsdragningen dem emellan. Det är ett ställe där alla människor kan sträcka ut sig och andas fritt. Det är en plats där man slipper system, hierarki, effektivitet och mobbning. Enkelt uttryckt är det en ombonad plats som man under en period kan fly till. Det är en plats dit vem som helst kan ta sig närsomhelst, men också närsomhelst lämna. Det är, skulle man kunna säga, en flexibel mellanplats mellan det individuella och det kollektiva”

Kommentarer inaktiverade för Murakami och fantasins nederlag

Filed under Uncategorized

Gammal terapi, nya former

Ungdomar med depression ska erbjudas internetbaserad psykodynamisk terapi. Pilotprojektet startar nu i januari och leds av forskare vid Stockholms universitet. Studien  ska följas upp med en större studie hösten 2019.

http://www.erica.nu
https://www.facebook.com/ericastudien/

Internet-PDT på försök till ungdomar

Kommentarer inaktiverade för Gammal terapi, nya former

Filed under Uncategorized

Psykoanalys på ABF våren 2019

Vårens föreläsningar i serien ”Med psykoanalys – från vaggan till graven”. Första tillfället 27/2. Johan Eriksson, filosof och psykoanalytiker, talar över ämnet ”ATT BLI MÄNNISKA – Om övervinnandet av oidipuskomplexet.”

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: 19:00
Entré: 90 kr

Se och ladda ned programmet här

Kommentarer inaktiverade för Psykoanalys på ABF våren 2019

Filed under Uncategorized

Psykoanalytiker i Kina

Reportage om kultur och psykodynamisk terapi i Kina, av Ola Wong (SvD, 30 dec 2018). Intervju med psykologen och psykoanalytikern Madeleine Bachner, som arbetar där som handledare.

https://www.svd.se/angest-en-kassako-i-kina-manga-ar-narcissister

”Ibland känner man sig som Freud när han kom till USA. Han sa: ’De vet inte om att vi kommer med pesten!’ och det kanske är så här också, säger hon och skrattar. USA var rationellt och enkelt tidigare, men psykoanalysen gör dem konfunderade och sätter griller i huvudet. Men det finns ett enormt sug efter att utforska sin inre värld, berättar Bachner… Även om Kina inte är en demokrati så är den inre friheten något annat. Det finns ett stort behov av de privata rum man skapar i psykoterapi där man kan tänka och känna fritt, menar Bachner.”

Behövs inloggning till SvD

Kommentarer inaktiverade för Psykoanalytiker i Kina

Filed under Uncategorized

Psykiatrins kris (SvD)

https://www.svd.se/psykiatrin-mar-daligt?fbclid=IwAR1cKDu5cnavfSOSK3r_zWQkD6l_6byE76PzQVInGamlzo-y9iSiJ85HZwM

Susanna Popova på Svenska Dagbladets ledarsida 18 dec 2018:

Men det är djupare psykodynamiska kunskaper som behövs för en adekvat bedömning av människors psykiatriska vårdbehov. Så hur kommer det sig att dessa psykoterapeututbildades kunskaper i så låg utsträckning efterfrågas för behandling? Psykodynamisk terapi (PDT) och andra psykoterapier är helt nedprioriterad i och med de nya nationella riktlinjerna.

Kommentarer inaktiverade för Psykiatrins kris (SvD)

Filed under Uncategorized

Nya turer kring Socialstyrelsens riktlinjer

https://www.psykoterapicentrum.se/arbetsgrupper/overklagande2018.htm

JO har beslutat att utreda Socialstyrelsen – efter anmälan från Psykoterapicentrum. I dagarna, den 18 december 2018, har JO beslutat att påbörja en utredning av Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid depression och ångest. Bakgrunden är den kritik som framförts i anmälan från Psykoterapicentrum, den 14 juni 2018.

Kommentarer inaktiverade för Nya turer kring Socialstyrelsens riktlinjer

Filed under Uncategorized